هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فرم ارسال پروژه

درصورتی که چند فایل برای ارسال دارید آنها در قالب یک فایل فشرده ارسال کنید

نام و نام خانوادگی

لطفاً در این قسمت هم نام و هم نام خانوادگی خود را بصورت کامل و با تایپ فارسی وارد نمایید

کد ملی

کد ملی خود را بدون فاصله و بدون خط تیره وارد نمایید

ایمیل

لطفاً ایمیلی خودتان که فعال باشد را بصورت کامل و بدون فاصله وارد نمایید

Hamed.Mowla@Gmail.Com

شماره همراه

لطفاً کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار داده و شماره موبایل خودتان را با عدد 0 وارد نمایید

*******0917

آموزشگاه

از لیست کشویی نام هنرستان خودتان را انتخاب کنید

کلاس

لطفاً از بین کلاس دهم ، یازدهم و دوازدهم پایه تحصیلی خود را انتخاب نمایید

نام درس

از بین دروس پایه تحصیلی که انتخاب نموده اید ، درس مورد نظری که می خواهید فایل پروژه آن را ارسال کنید انتخاب نمایید

پودمان

شماره پودمانی که برای آن پروژه ای انجام داده اید را انتخاب کنید و اگر پروژه انجامی برای نمره دیماه و یا خردادماه محسوب می شود از گزینه های دیماه و خردادماه استفاده کنید

موضوع پروژه

توضیح کوتاهی در مورد موضوع پروژه یا شماره کارگاه و یا شماره صفحه ای که درباره آن پروژه های انجام داده اید را بنویسید

فایل پروژه

فایل پروژه را بصورت تکی می توانید ارسال کنید ، این فایل حداکثر 10 مگابایت می تواند باشد و درصورتی که چند فایل برای ارسال دارید ، آنها را در قالب یک فایل فشرده ارسال کنید