هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان 1

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پودمان 1

نمایش فیلم 1 : تعریف گرافیک

نمایش فیلم 2 : نصب نرم افزار ایلستریتور

نمایش فیلم 3 : شروع کار با نرم افزار ایلستریتور قسمت 1

نمایش فیلم 4 : شروع کار با نرم افزار ایلستریتور قسمت 2

نمایش فیلم 5 : آشنایی با ابزار مستطیل

نمایش فیلم 6 : آشنایی با ترنسفرم

نمایش فیلم 7 : ترسیم نقوش هندسی

نمایش فیلم 8 : طراحی با اشکال هندسی

نمایش فیلم 9 : طراحی با استفاده از شکل دایره

نمایش فیلم 10 : ترسیم با ابزار پنسیل

نمایش فیلم 11 : ترسیم با ابزار پن

نمایش فیلم 12 : فارسی نویسی در نرم افزار ایلستریتور

نمایش فیلم 13 : انواع ماسک

نمایش فیلم 14 : طراحی جلد و برچسب لوح نوری

نمایش فیلم 15 : طراحی لوگوی پرچم جمهوری اسلامی ایران

نمایش فیلم 16 : طراحی پرچم جمهوری اسلامی

نمایش فیلم 17 : طراحی واسط کاربری

نمایش فیلم 18 : طراحی به کمک جلوه بلند

نمایش فیلم 19 : آشنایی با اینفوگرافیک

نمایش فیلم 20 : طراحی اینفوگرافیک

نمایش فیلم 21 : رنگ آمیزی با ابزار مش

نمایش فیلم 22 : آموزش مفهوم نقطه مرجع

نمایش فیلم 23 : برش با لیزر و طراحی جعبه جواهر

نمایش فیلم 24 : طراحی با ابزار سه بعدی