هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : سناریو نویسی

نمایش فیلم 2 : تیم تولید چند رسانه ای و مراحل تولید

نمایش فیلم 3 : تصویر برداری از صفحه نمایش

دانلود فیلم 5 : ساخت عکس آموزشی قسمت 2

نمایش فیلم 6 : روش نصب نرم افزار و ساخت کلیپ

نمایش فیلم 7 : اضافه کردن گفتار به اسلاید

نمایش فیلم 8 : ویرایش صدای زمینه

نمایش فیلم 9 : ایجاد خروجی از پروژه

دانلود فیلم 10 : آشنایی با محیط نرم افزار سویش مکس

نمایش فیلم 11 : طراحی صفحه زمینه

نمایش فیلم 12 : متحرک سازی پرچم

دانلود فیلم 13 : ایجاد ماسک

نمایش فیلم 14 : ایجاد دکمه

نمایش فیلم 15 : ایجاد گرافیک متحرک