هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

پودمان 4

نمایش فیلم 1 : کاربرد کیس

نمایش فیلم 2 : انواع کیس

نمایش فیلم 3 : کاربرد فن

نمایش فیلم 4 : شناسایی اجزای تشکیل دهنده کیس

نمایش فیلم 5 : انواع مادربرد

نمایش فیلم 6 : اجزای مادربرد

نمایش فیلم 7 : درگاه های ورودی و خروجی

نمایش فیلم 8 : شناسایی کانکتورهای مادربرد

نمایش فیلم 9 : تعیین مشخصات پردازنده