هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان 2

نمایش فیلم 1 : اینترنت

نمایش فیلم 2 : مفهوم وب قسمت 1

نمایش فیلم 3 : مفهوم وب قسمت 2

نمایش فیلم 4 : مرورگر وب قسمت 1

نمایش فیلم 5 : مرورگر وب قسمت 2

نمایش فیلم 6 : نشان گذاری

نمایش فیلم 7 : تاریخچه

نمایش فیلم 8 : مدیریت تاریخچه

نمایش فیلم 9 : تنظیمات مرورگر پیشفرض

نمایش فیلم 10 : جستجو در وب

نمایش فیلم 11 : دانلود و آپلود

نمایش فیلم 12 : جستجو بر اساس تصویر

نمایش فیلم 13 : انواع صفحات

نمایش فیلم 14 : ساختار دستور و صفحات اچ تی ام ال

نمایش فیلم 15 : صفت عناصر در اچ تی ام ال

نمایش فیلم 16 : فناوری سی اس اس قسمت 1

نمایش فیلم 17 : فناوری سی اس اس قسمت 2

نمایش فیلم 18 : انواع قالب های طراحی صفحات وب

نمایش فیلم 19 : آشنایی با دریم ویور قسمت 1

دانلود فیلم 20 : آشنایی با دریم ویور قسمت 2