هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان 3

نمایش فیلم 1 : آشنایی با جاوا اسکریپت

نمایش فیلم 2 : استفاده از جاوا اسکریپت

نمایش فیلم 3 : توابع در جاوا اسکریپت

نمایش فیلم 4 : دسترسی به عناصر

نمایش فیلم 5 : زبان های برنامه نویسی مبتنی بر وب

نمایش فیلم 6 : زبان برنامه نویسی پی اچ پی

نمایش فیلم 7 : متغیر ها

نمایش فیلم 8 : انواع عملگر ها

نمایش فیلم 9 : آرایه ها

نمایش فیلم 10 : ثابت ها

نمایش فیلم 11 : فرمان سوییچ کیس

نمایش فیلم 12 : حلقه ها قسمت 1

نمایش فیلم 13 : حلقه ها قسمت 2

نمایش فیلم 14 : طراحی پوسته تارنما

دانلود فیلم 15 : بهینه سازی پوسته تارنما

نمایش فیلم 16 : دریافت اطلاعات از نمون برگ

نمایش فیلم 17 : طراحی صفحه عضویت در تارنما

نمایش فیلم 18 : اعتبار سنجی

نمایش فیلم 19 : تمرین کارگاه 17 و 18