هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان 4

نمایش فیلم 1 : ایجاد پایگاه داده

نمایش فیلم 2 : ایجاد جدول

نمایش فیلم 3 : اصلاح ساختار جدول

نمایش فیلم 4 : درج رکورد ها

نمایش فیلم 5 : حذف رکورد ها

نمایش فیلم 6 : ویرایش رکورد ها

نمایش فیلم 7 : ویژگی های رکورد ها

نمایش فیلم 8 : حذف جدول

نمایش فیلم 9 : حذف پایگاه داده

نمایش فیلم 10 : ایجاد پرس و جو

نمایش فیلم 11 : مرتب سازی رکورد های جدول

نمایش فیلم 12 : توابع آماری

نمایش فیلم 13 : ایجاد پایگاه داده در تارنمای فروشگاه

نمایش فیلم 14 : ثبت اطلاعات عضویت در تارنما

نمایش فیلم 15 : صفحه ورود به تارنما

نمایش فیلم 16 : تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

نمایش فیلم 17 : تهیه نسخه پشتیبان از جدول

نمایش فیلم 18 : بازیابی اطلاعات از پایگاه داده

نمایش فیلم 19 : بازیابی اطلاعات از جدول