هنرستان مجازی کامپيوتر

Believe

فیلم های آموزشی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پودمان 5

نمایش فیلم 1 : تفاوت برنامه نویسی ویندوز و وب

نمایش فیلم 2 : ایجاد محدودیت دسترسی

نمایش فیلم 3 : ایجاد نمونه برگ ثبت محصولات فروشگاه

نمایش فیلم 4 : ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان 1

نمایش فیلم 5 : ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان 2

نمایش فیلم 6 : ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان 3

نمایش فیلم 7 : ثبت محصولات

دانلود فیلم 8 : مشاهده محصولات فروشگاه برخط

نمایش فیلم 9 : ایجاد صفحه اختصاصی محصول

نمایش فیلم 10 : فرم ثبت سفارش محصول

نمایش فیلم 11 : ثبت نهایی سفارش محصول

نمایش فیلم 12 : ویرایش محصولات فروشگاه

نمایش فیلم 13 : فعالیت کارگاهی

نمایش فیلم 14 : پروژه ثبت محصولات در پایگاه داده